Het 3 stappen actieplan van Tim Field

     
     

Het benoemen, erkennen van de traumatische ervaring, simpelweg de gebeurtenissen benoemen als pesten, psychologische terreur, emotioneel geweld, ... kan iemand al zich heel wat beter laten voelen.

Het is van primair belang dat je beseft dat dit fenomeen op grote schaal gebeurt en reeds bekend is door significant onderzoek in het buitenland. Er is ZEER WEINIG wat je anders hadden moeten doen om niet ten prooi te vallen van de pester.

Neem opnieuw controle over de situatie, wordt terug baas over je eigen leven door het onderzoeken van alle mogelijke opties die er zijn op korte, middenlange en lange termijn.

Onder andere:

  Is het mogelijk om een andere job te zoeken binnen je eigen bedrijf? Ga je naar een ander bedrijf?
  Wat moet je doen om de transitie door te maken?
  Ga je een informele of formele klachten procedure in gang zetten?
Zet al enkele zaken op papier en bedenk de impact die het kan hebben. Analyseer al je opties en wees assertief!

Tim Field stelt volgende stappen voor om pesten op het werk aan te pakken:

Stap 1: Opnieuw controle krijgen

  • Erken hetgeen je meemaakt als zijnde pesten zodat je gewapend bent tegen het feit dat anderen het misschien vlug afschilderen als zijnde iets waarmee je moet leren leven. Het helen van de wonde kan maar beginnen als je er echt van overtuigd bent dat jou iets wordt aangedaan, wat de anderen ook ervan mogen denken. Jij alleen kent je volledige situatie.
  • Kritieken en aantijgingen die over u en uw prestaties gaan en die soms een grond van waarheid hebben (slechts een grond) gaan in werkelijkheid niet over u of uw prestaties en zeker niet over stimulatie of motiveren, het gaat over controle. De bron van je probleem is extern!
  • De kritieken zijn een projectie van de tekortkomingen van de pester. Je hebt in geen enkel opzicht de systematische campagnevoering van psychologisch geweld gewild en het hindert je werk.
  • Je bent niet alleen!
  • Je wordt misschien aangemoedigd om je te schamen, schuldig te voelen of angstig te zijn. Dit is een normale reactie maar is eigenlijk misplaatst en onnodig. Schuldgevoelens en angst zijn welgekende technieken voor controle-uitoefening en zijn handelsmerken van pedofielen, verkrachters hun doelwitten het zwijgen opleggen.
  • Je kan pesterijen niet in je eentje dragen. Pesters misleiden, gedragen zich immoreel en misbruiken hun macht. Zoek hulp, daar is helemaal niets mis mee aangezien de pesters zodanig ontwijkend, ontkennend, manipulatief en leugenachtig dat je het nooit in je eentje kunt redden. Ze gedragen zich zelfs soms als industriële psychopaten en in dat geval is naïviteit de grootste vijand, onderschat uw tegenstander NOOIT. Je moet in dat geval de verstoorde geest van die persoon zien en beseffen dat die wellicht nooit zal veranderen.

Stap 2: Plan actie

  • Ontdek alles wat er is over pesten op de werkvloer. Absorbeer de inhoud van deze en andere sites over het onderwerp!
  • Overkom alle misvattingen die bestaan over het onderwerp (vb: Het is eigenlijk streng maar dynamisch management)
  • Lees boeken, informeer je grondig.

Stap 3: Onderneem actie

  • Hou een logboek bij van alles. Bewaar het op een veilige plaats of bewaar het elektronisch op een veilige plek. Brieven, mails, gesprekken, gevoelens, gebeurtenissen moeten bijgehouden worden of in detail besproken worden. De pester kan individuele incidenten misschien nog verklaren met een leugentje of met wat misleiding maar het is praktisch onmogelijk om het PATROON te ontkennen.
  • Bij elke verdere dubieuze kritiek substantiële en kwantificeerbare bewijzen vragen. Wanneer dit niet gebeurt, meld dan dat de pester ervoor kiest om niet te antwoorden en geen substantiële en kwantificeerbare bewijzen kan voorleggen. Wanneer er nog steeds geen gehoor wordt gegeven aan uw wens tot bewijsmateriaal, geef dan aan in geschreven dat valse verklaringen afleggen of het niet kunnen toelichten van aantijgingen een vorm van pesten is.
  • Presenteer uw werkgever een professioneel dossier. De pester geniet ervan mensen tegen elkaar op te zetten dus tracht een zo goed mogelijke relatie te behouden met hiërarchie en collega's tijdens het kenbaar maken van de klacht. Vermeld dat de pester er genoegen in schept om mensen tegen elkaar op te zetten door manipulatie en toe te kijken hoe anderen elkaar kapot maken. Wanneer de pester zich realiseert dat iedereen zich tegen hun zal keren zullen ze de organisatie verlaten in plaats van zich te moeten verantwoorden of de verantwoordelijkheid te moeten dragen voor hun gedrag. De pester heeft dit al gedaan en zal het ook nog doen in de toekomst. Duid aan dat al de misgedragingen van de pester slechts het tipje van de ijsberg is. Tips om zo'n dossier aan te maken vind je ook op deze site.
  • Tracht bij interactie met hoger management de focus te leggen op het financiële en juridische aspect. Misschien is de pester wel te duur om te houden. Stel hun ook op de hoogte van de informatie beschikbaar op het internet en dat het gebasseerd is op een analyse van in totaal duizenden gevallen.
  • Zorg dat je ondersteuning krijgt van je omgeving thuis, vrienden, kennissen. Stel hun ook op de hoogte van de informatie beschikbaar op het internet.
  • Ga naar een dokter want pesten veroorzaakt een continue negatieve stress die je gezondheid kan schaden. Dit kan ook resulteren in een psychische wonde hetgeen niet mag verward worden met een psychische ziekte. Een wonde heelt met de tijd. Stress is niet de schuld van de werknemer die een te hoge werkdruk niet zou aankunnen maar een gevolg van het feit dat de werkgever er niet in slaagt een veilige werkplek te creëren en te behouden. Meer informatie over de gevolgen van pesten en stress vind je ook op deze site terug.
  • Lees over "PostTraumatische StressStoornis" (PTSS) of "PostTraumatic Stress Disorder" (PTSD). Dit is een psychische reactie op het misbruik en trauma dat je beleefd hebt en wordt onderverdeeld onder de angststoornissen. Meer informatie over PTSS vind je ook op deze site terug.
  • Indien een psychische stoornis wordt vastgesteld, laat dit dan noteren in het register. Op deze manier is er een bewijs van en is het officieel.

Verwacht ook gedurende deze actiefase het meest rampzalige scenario zodat je niet voor verrassingen komt te staan en laat je niet verder in onbalans brengen.