Antipestverdrag van onze klas.

     
     Hier geven we een "model " of "voorbeeld" van hoe een "antipestverdrag van de klas" er zou kunnen uitzien!

Onze klas verbindt er zich plechtig toe: "
  mekaar niet te beoordelen naar schoolresultaten

  mekaar niet te beoordelen naar uiterlijk

  mekaar niet te beoordelen naar kleding

  mekaar niet uit te schelden of uit te lachen

  mekaar niet te pesten op om het even welke wijze

  mekaar niet na te apen

  mekaar niet af te dreigen

  mekaar niet te chanteren of af te persen

  mekaar hulp te bieden

  wij aanvaarden andere meningen

  wij zijn neutraal bij ruzies

  wij zijn eerlijk

  wij verspreiden geen roddels

  wij luisteren naar mekaar

  wij beschouwen het melden van pesterijen NIET als klikken.

  wij beoordelen mekaar niet op vriendjes of vriendinnetjes

  wij vertellen wat anderen ons in vertrouwen vertelden NIET verder!

Onze slagzinnen:
MET PESTEN IN NESTEN
WORD JE TOCH GEPEST? PRAAT ER DAN OVER!

Handtekeningen van iedereen van de klas