Cyberpesten.

     
      Pesterijen nemen steeds maar meer moderne en diepere vormen aan.
De laatste trent is in dit geval het pesten via het internet;
Nederlands onderzoek heeft uitgewezen dat 1 op 10 kinderen tussen de 11 en 15 jaar al met deze vorm van mentale afrekening te maken hebben gekregen.
Vlaanderen organiseert daarop zijn eigen onderzoek via de commissie Jeugd van het Vlaams Parlement.
Zonder op de feiten te willen vooruitlopen willen wij u toch een aantal tips meegeven die het internetverkeer voor kinderen veiliger kunnen maken.
  1. Zorg dat er een vertrouwen is tussen je kind en jezelf zodat het bij jou steeds terecht kan en durft als het een probleem ondervindt.
  2. Volg je kind vanop het eerste moment als het zijn stappen in de internetwereld zet.
  3. Zet de PC in de woonkamer zodat je misschien niet aan het scherm dan wel aan de gezichtsuitdrukkingen van je kind kan zien of er wat mis loopt.
  4. Druk op het gevaar van het doorgeven van paswoorden, ook aan de beste "vrienden".
  5. Druk op het gevaar van het doorsturen van foto's en dergelijk privé materiaal.
  6. Praat met je kinderen over het gebruik van het internet en maak hen duidelijk dat alles wat ze doorsturen door de hele wereld kan en mag gelezen worden.
  7. Denk eraan dat ieder toestel een ipadres heeft en dat iedere boodschap terug te traceren valt. Internet gebruik is NIET vrijblijvend.
  8. U blijft als ouder verantwoordelijk voor de daden van uw minderjarige kinderen.
  9. Maak uw kind duidelijk dat wat in normaal taalgebruik niet kan ook niet via het net kan

Hebt u verhalen in dat verband dan is SASAM blij ze te mogen ontvangen.
Ieder verhaal zal anoniem gepubliceerd worden op het net als we de naam van de afzender kennen en we niet uitdrukkelijk het verbod krijgen om dit te doen.