Daders en geweld

     
     

Wij vinden dit een belangrijk onderdeel voor de slachtoffers. Het juist kunnen inschatten van de mogelijke gevaren die stalking voor een slachtoffer kan meebrengen, maakt het slachtoffer enerzijds alerter, anderszijds misschien ook banger. Maar voorbereid zijn op het ergste is vaak een middel om het ergste te kunnen voorkomen.

Bij het onderdeel indeling van daders, kregen we reeds een kijk op de denkwijze van de daders. Dit is een belangrijk onderdeel. Het slachtoffer zou hieruit moeten leren, dat een stalker zelden vanzelf stopt. Meestal gaat het van kwaad naar erger. Hoe vlugger het slachtoffer inziet dat hij/zij inderdaad met soms als zeer gevaarlijke personen te bestempelen daders te maken heeft, hoe vlugger het slachtoffer de bereidheid zal hebben om ook daadwerkelijk te proberen een einde aan de belaging te stellen.

We dienen uiteraard op te merken dat elk stalkingsproces uniek is, het verloop is dan ook erg verschillend, stalking kan bij de ene dader gaan van enkele maanden tot 7 jaar en bij een aantal daders zelfs nog langer.

Het slachtoffer dient zich ervan bewust te zijn dat indien hij gebruik wil maken van Art. 442bis de wet op de belaging hij/zij de bewijslast heeft en ook een klacht zal moeten indienen. Hoe sneller het slachtoffer dus overgaat tot het verzamelen van volwaardige bewijzen, hoe sneller de dader kan gestopt worden. Het heeft m.a.w. geen zin om te wachten om bewijzen te verzamelen tegen zijn stalker tot de situatie eigenlijk al hopeloos is geworden.

Hoe verloopt in de meeste gevallen een stalkingsproces?

Algemeen

Eerst stalken, en dit gaat dan cresendo tot extreme agressie. Bij ingrijpen door het slachtoffer (klacht bij politie) volgt meestal een afkoelen na het eerste verhoor, daarna stellen we vaak een periode van minder agressiviteit vast maar die agressiviteit zal op zijn beurt na verloop van tijd weer escaleren.

Hoe reageert de stalker als hij/zij aanvoelt dat het slachtoffer bewijzen aan het verzamelen is.

Meestal reageert de dader op een van de volgende wijze:

  * hij of zij wordt nog geniepiger in het uitvoeren van zijn belaging
  * hij of zij wordt agressiever (het werkt zoals een rode doek op een stier).
Wat er ook gebeurt, belangrijk is dat het slachtoffer zich bewust is van wat er mogelijk aan reactie vanwege zijn stalker te verwachten is.

Kenmerken die mogelijk duiden op een verhoogd risico i.v.m. het gebruik van geweld :

Wanneer we hieronder een lijst geven van mogelijke kenmerken, die wijzen op een verhoogd risico op het gebruik van geweld door de dader, moeten we wel vermelden dat we tot een juiste inschatting van de dader dienen te komen en dit na een grondige analyse van zowel de dader als het slachtoffer en de daden die reeds plaatsvonden. De lijst geeft een risico indicatie en is zeker niet volledig. Het voldoen aan een of meerdere elementen uit deze lijst wil niet zeggen dat er ook daadwerkelijk geweld zal gebruikt worden, wel dat de kans dat de dader agressiever wordt en eventueel geweld kan gebruiken, groter wordt.

Lijst van elementen die een indicatie geven over de gevaarlijkheid van de dader:

  * De dader en het slachtoffer hadden een langdurige relatie (dader meestal een man, slachtoffer een vrouw)
  * De dader en het slachtoffer zijn partners of ex-partners
  * De dader wil een relatie met het slachtoffer
  * Het slachtoffer werd tijdens de relatie fysiek mishandeld
  * Ingrijpende gebeurtenissen zoals echtscheiding, ontslag, …
  * De dader lijdt aan psychiatrische stoornissen:
   o Psychopaten beleven plezier aan geweld en kunnen bijgevolg zeer gevaarlijk zijn
   o Psychoten beseffen niet wat ze doen en kunnen dus op langere termijn gevaarlijk worden
   o Een emotionele labiliteit of onvolwassenheid van de dader
  * De dader leeft in een fantasiewereld (wanen)
  * De dader is sociaal onvaardig, fobisch
  * De persoonlijkheid van de dader
  * De dader heeft een negatief zelfbeeld
  * De dader is bezitterig
  * De dader hunkert naar aandacht
  * De dader is egoïstisch
  * De dader is extreem jaloers
  * De dader heeft weinig zelfvertrouwen
  * De dader is onbetrouwbaar
  * De dader heeft een strafblad voor geweld- en/of zedendelicten.