Raad van beheer

     
     


Op de bijzondere algemene vergadering van 28/10/2014 namen Claes Joseph, Gerda Vanoppré en Jeannine Linters ontslag als leden van de Raad van Bestuur en werden vervangen door:Voorzitter Van Belle Jean Marc

Ondervoorzitter Van Belle Floris

Vraagje aan Floris :     Waarom wil jij je inzetten voor SASAM vzw?

Ik werd als jonge leerling van tien jaar gepest in het zesde leerjaar. Dit escaleerde omdat er niemand was die hierop in wilde gaan. Ten eerste was er mijn persoonlijke trots, die mij verhinderde om hierover met mijn ouders te spreken. Je wilt immers geen klikspaan zijn. Ten tweede was de leerkracht van het zesde iemand die vers van de hogeschool kwam, en absoluut geen gezag, of ervaring had. Zij wist er wel van. Meerdere malen heb ik het haar verteld. Waarom ze nooit ingreep, zal ik nooit met zekerheid kunnen zeggen. Mijn beste gok is dat ze haar reputatie niet wilde beschadigen, en het liever doodzweeg. Dit zorgde ervoor dat het escaleerde, tot op het punt dat ik op een gegeven moment door een groep mede-leerlingen werd opgetild, en met mijn hoofd in een toilet werd gestoken.

Een leerkracht kan gepest vrij gemakkelijk tegenhouden. Toen ik naar het middelbaar ging, het jaar erachter, waren verschillende van mijn pesters meegekomen. Mijn vader had ondertussen de waarheid achterhaald, aangezien de toilet-stunt niet ongezien was gegaan, en had mijn klas titularis indertijd ingelicht. Toen het pesten hervatte, en ik eindelijk de moed vond om het haar te melden (iets waar ik weinig vertrouwen in had, aangezien de vorige leerkracht aan wie ik het gemeld had niets had gedaan), greep zij direct en kordaat in. Ze kwam binnengestormd, midden in een andere les, en maakte ons in zeer kordate, en krachtige taal duidelijk dat pesten niet getoleerd zou worden. Ze trad direct en krachtig op. Ze vestigde haar gezag, en liet er geen twijfel aan bestaan dat zij als leerkracht, boven ons stond. Het pesten hield meteen op.


Een leerkracht die direct ingrijpt zodra het begint, een vertrouwensband die gekweekt wordt tussen leerling en leerkracht, leerkrachten die actief patrouilleren op de speelplaatsen in plaats van per twee te babbelen en pas in te grijpen als er iemand naar hen toe komet, dat zijn belangrijke zaken die het pesten kunnen tegengaan. Zelf het contact leggen als er iets niet in orde is, gezag vestigen, en respect verkrijgen, dat zorgt ervoor dat leerlingen minder geneigd zijn om te pesten, of om pestgedrag te verzwijgen.

Ik herinner mij een gevecht op de speelplaats, waar de twee vechters omringd waren door tientallen andere leerlingen. De leerkrachte die toezicht had op de speelplaats, een vrij korte dame die kleiner was dan de meeste leerlingen, baande zich zonder meer een weg door de toezichters, en trok de twee vechters uit elkaar. Ze zei dat ze zich moesten schamen, dat ze zo kinderlijk waren. Het gevecht eindigde meteen.


Het grooste probleem is dat pesten niet wordt opgemerkt, of dat de werkelijke schaal niet gezien wordt. Dit verhindert dat er effectief tegen kan worden opgetreden. Dit een correctioneel misdrijf maken, zal er voor zorgen dat de meeste gepesten nog banger zullen zijn om op te treden, uit angst voor de zware gevolgen. Zelf leerkrachten zullen voorzichter zijn met op te treden, uit angst een zaak te laten escaleren en mogelijk een leerling zijn toekomst te ontnemen. Ik vind ook dat de leerlingen proberen duidelijk te maken dat ze er zelf over moeten beginnen een moeilijke taak is. Eerder ligt de taak bij de leerkrachten om dit te zien. Of om genoeg gezag te hebben dat dit onmogelijk wordt. Hierbij speelt het tekort aan mannen in het onderwijs een probleem. In de technische richtingen, waar het pesten vaak het meest destructief voorkomt, heeft een vrouw het meestal moeilijker om haar gezag te vestigen tegenover een voornamelijk mannelijke, puberende populatie. Bij fysieke problemen kan een man ook makkelijker ingrijpen dan een vrouwelijke collega. Daarentegen heeft een vrouwelijke leerkracht het makkelijker om met een leerling te praten, om uit te vinden waar het probleem ligt, vooral bij het genieperige, emotionele pesten waarbij leerlingen een depressie worden ingedreven.