Doel van SASAM vzw

     
     

Recente studies wijzen uit dat tussen 10% en 13% van de actieve mensen op hun werk worden gepest. Dit is, vrees ik, nog maar een topje van de ijsberg. Hulpkreten klinken vaak niet luid genoeg, of ze komen nooit aan.

Een groot deel van onze bevolking heeft in zijn leven wel eens last van een stalker. Ook hier is nood aan opvang van de gedupeerden.

Pesterijen op school. De bron van al het kwaad?
Tijdig ingrijpen is hier de boodschap.
Kinderen leren dat pesten niet kan en mag is misschien wel de oplossing voor het probleem van pesterijen naar de toekomst toe.
Ook hier is er nood aan hulp, zowel voor de slachtoffers, de daders, hun ouders, de leerkrachten en de schooldirectie.

Een onafhankelijk meldpunt waar iedereen met zijn klachten discreet terecht kan, en van waaruit vertrouwenspersonen de zaken proberen op te lossen is geen overbodige luxe, maar een noodzaak.

SASAM vult de werking als extern vangnet als volgt in:

  Advies aan slachtoffers van alle pesterijen .
  Advies bij dossierbehandeling.

Het is belangrijk dat iemand weet hoe de maatschappij waarin hij leeft in elkaar zit, wat zijn rechten en plichten zijn, tot wie hij zich kan wenden en wat hij van deze personen verwachten mag. Een goede communicatie is primordiaal.

  Tot wie richt je je op je werk?
  Op school?
  Wat met de vakbond?
  Hoe zit de wetgeving in elkaar?
  Wat is financieel mogelijk en wat niet?

Dit zijn enkele van de vele praktische vragen waar het slachtoffer mee zit.

Advies bij dossierbehandeling.

SASAM biedt hulp bij dossierbehandeling, coacht bij het beantwoorden van brieven en het verzamelen van bewijzen en speelt daarbij een adviserende rol.

Opvallend is dat gedupeerden een enorme moeite hebben toe te geven dat ze (psychiatrische) hulp nodig hebben.

De reactie van de buitenwereld wordt immers mee bepaald door de manier waarop het slachtoffer reageert op, en verslag doet van, de gebeurtenissen. Iemand die hysterisch reageert, komt onaangenaam en ongeloofwaardig over. Uiteraard betekent dit niet dat het probleem bij de gedupeerde ligt.

Het nadeel beperkt zich niet enkel tot de werksituatie/school, ...

De gedupeerde moet zijn verhaal kwijt.

De onmiddellijke omgeving is het eerste klankbord, maar daar moet heel wat energie voor opgebracht worden om te blijven aanhoren en eventueel te blijven helpen.

Een feit is ook dat "buitenstaanders" onverschilliger en ongevoeliger reageren dan lotgenoten.

Daarom kan je bij ons altijd per mail terecht.

 

     
     

     
     

Het uiteindelijke doel van SASAM vzw is en blijft
zichzelf overbodig maken
doordat er een officieel onafhankelijk meldpunt komt
dat ook ingrijpbevoegdheid heeft.