Het profiel van de daders volgens Tim Field

     
     

Tim Field heeft het voornamelijk over de seriepester. Volgens hem is deze pester, die het best te vergelijken valt met de chronische pester van Dr. R. en G. Namie, de meest voorkomende. We horen wel dikwijls verhalen over hoeveel mensen er wel niet al zijn opgestapt van een bepaalde functie die voor een welbepaalde baas werkten. Hij denkt dat 1 persoon op 30 aan het profiel voldoet van een seriepester met belangrijke karaktertrekken van een sociopaat.

De seriepester voldoet volgens Field, uitgaande van onderzoek op meer dan 10.000 gevallen, aan volgende kenmerken:

  • Is een overtuigende en ervaren leugenaar en zal, bij een nakende ontmaskering, spontaan vanalles verzinnen indien dat goed uitkomt.
  • Heeft twee gezichten. Kan in privé zeer demonisch, wraakzuchtig en slecht zijn maar in publiek zeer charmant en vriendelijk. Het doelwit is dikwijls de enige die de slechte kant van de pester ziet.
  • Munt uit in deceptie, misleiding. Men mag nooit onderschatten hoe goed ze hierin zijn.
  • Zijn zeer charmant, overtuigend, plausibel wanneer superieuren in de buurt zijn (charme kan ook gebruikt worden om het gemis aan empathie te maskeren of voor misleiding).
  • Verkopen gebakken lucht, veel dure woorden maar geen inhoud.
  • Zijn dikwijls verbale meesters. Ze kunnen eender wie "onder tafel" babbelen, zelfs mensen die meer ervaring, expertise of opleiding in iets hebben.
  • Ze hangen af van nabootsing en herhaling van andermans woorden om over te komen als competent en op de hoogte van de laatste nieuwtjes van dynamisch management.
  • Zijn zeer bedreven in het anticiperen van wat andere mensen willen horen en het vervolgens op een zeer plausibele en geloofwaardige manier te zeggen.
  • Niet te betrouwen.
  • Heeft een emotionele achterstand. Intellectueel zijn ze echter wel volwassen maar reageren dikwijls zeer vreemd en ongepast op emotionele zaken en in het bijzonder met betrekking tot seks. Op de achtergrond vermoedt men soms ook seksuele intimidatie, discriminatie, seksuele frustraties, ...
  • Is dikwijls niet in staat een intieme relatie te initiëren of in stand te houden.
  • Heeft dikwijls diepe vooroordelen ten opzichte van bepaalde mensen of sociale groepen zoals holebis, ander ras, buitenlanders, armen, ... en gaan soms zeer ver om dit geheim te houden.
  • Controle freak en een dwangmatige neiging om anderen te controleren met inbegrip van hun gedachten, handelingen en voorkeuren, ...
  • Heeft een dwangmatige neiging tot bekritiseren.
  • Springen van de hak op de tak zodat je dikwijls het gevoel hebt dat je eigenlijk nooit een echt gesprek hebt gevoerd.
  • Weigert zeer specifiek te zijn en geeft nooit rechtuit een antwoord.
  • Is zeer ontwijkend en heeft een Houdini-achtig talent om verantwoordelijkheden te ontwijken.
  • Ondermijnt en vernietigt iedereen die ze aanzien als een bedreiging of waarvan ze denken dat die door hun masker heen kunnen kijken.
  • Blinkt uit in het creëren van conflicten tussen diegenen die anders bezwarende informatie zouden kunnen opdissen.
  • Kunnen zeer wraakzuchtig uit de hoek komen.
  • Ondermijnt, vernedert en brengt snel in discrediet diegenen die de pester tracht verantwoordelijk te stellen.
  • Geniet ervan om mensen te ontzeggen wat ze eigelijk wel verdienen.
  • Zeer manipulatief, zeker wat betreft de emoties en percepties van de mensen. • Wanneer ze verplicht worden naar de noden en zorgen van anderen te behandelen reageren ze met ongeduld, irriteerbaarheid en aggressie.
  • Betweter, arrogant.
  • Heeft dikwijls een overweldigende en ongezonde neiging om zichzelf te omschrijven als zeer zorgzaam, schitterend, succesvol, vriendelijk, ... en dit volledig in contrast met hoe ze anderen behandelen. Ze blijven blind voor het verschil tussen hoe ze willen gezien worden en hoe anderen hun zien.
  • Gierig, zelfzuchtig, parasiet.
  • Steeds nemen, nooit geven.
  • Volledig overtuigd van hun superioriteit wat betreft hun leiderschapscapaciteiten maar kennen het onderscheid niet tussen management en pesterijen.
  • Er zijn dikwijls fraudulente claims van kwalificaties, ervaring, titels, ...
  • Moeilijkheden om het sarcasme en de ironie van een uitspraak te vatten.