De omstaanders

     
     


Zowel leerlingen, leerkrachten, directie, ouders, onderhoudspersoneel, vrijwillige medewerkers en zo verder kunnen getuigen van de pesterijen zijn.

De getuigen worden geconfronteerd met de gewetensvraag reageer ik of moet ik er voor mijn eigen veiligheid toch voor kiezen om niets te doen?

De meeste getuigen grijpen niet in.

    Ze zijn onverschillig
    Ze reageren niet ondanks dat ze het wel zouden willen uit schrik voor de negatieve gevolgen

Of ze pesten zelf mee

    Uit angst om zelf slachtoffer te worden
    of Omdat ze er op de één of andere manier voordeel uit halen

Ofwel nemen ze het op voor het slachtoffer

    Zij kunnen zich dat veroorloven door hun status binnen de klas

Weinige getuigen durven er met buitenstaanders over te praten.
     
     

     
             
     

     
Untitled Document