Steun SASAM vzw

     
     

SASAM heeft zich met een aantal vrijwilligers in de strijd geworpen om het spook van de pesterijen uit de samenleving te helpen bannen.

De enige werkingsmiddelen van SASAM kwamen tot nu toe van de leden.  Zij dekten met hun eenmalig lidgeld (€ 30,00 ) een deel van de administratiekosten, de werkingskosten, de kosten voor sensibilisering, opvang van de gedupeerden, kosten voor bemiddelingen, de hostkosten van deze site en zo verder.
Ook de forfaitaire kost van 50 euro per consult van onze medewerkers helpen deze kosten dekken   De rest wordt door de vrijwilligers zelf bijgepast.

Het is niet gezond dat de vrijwilligers naast hun tijd, enthousiasme, know-how en daadwerkelijke steun ook nog financiëel bijdragen voor de werking van SASAM.  Een efficiëntere werking kost geld en moet gedragen worden door professionelen naast de vrijwilligers. 

Vandaar dat wij een oproep doen om ons daadwerkelijk te steunen op rekening nr

  979-5914940-79
IBAN BE58 9795 9149 4079

met vermelding IK KOM OP TEGEN PESTEN.

Of wordt peter/meter van een slachtoffer door een maandelijkse bijdrage van € 5,- in doorlopende opdracht te storten met vermelding IK HELP EEN SLACHTOFFER.

Vrijwilligers en slachtoffers danken u.

Dit vond ik op 21 januari in mijn mailbox :

  'k heb zo mijn diverse redenen om steun aan julie organisatie toe te zeggen, zo was ikzelf reeds het slachtoffer van verdachtmakingen en pesterijen op mijn werk.

  'k werd beschuldigd van bedrijfsspionage en door mijn directe oversten het leven zuur gemaakt.

  'k vocht terug met een advocaat en een privé-detectivebureau, en 'k won, maar de strijd was reeds voorbij, in mijn hoofd, voor mezelf was ik een verliezer, en het heeft maanden geduurd vooraleer ik mezelf met respect in de spiegel weer kon aankijken.

  Daarom steun ik jullie vanaf nu met een doorlopende opdracht, elke 1e week van de maand, startende vanaf februari, stort ik € 10,- op jullie rekening en dat zolang ik leef.

  Jullie mogen dit publiceren op jullie website, behalve het onderstaande, mijn naam.

  P.S. Gelieve me niet te bellen of te mailen om me te bedanken, 'k doe gewoonweg wat hoort.

  P.P.S. A.U.B. Publiceer m'n boodschap, maar niet mijn naam, of ik riskeer opnieuw een lange , slopende rechtszaak.

De inhoud spreekt voor zich.