Hoe stel ik een dossier samen?

     
     

Enkele tips voor het opbouwen van een goed dossier tegen pesterijen en psychologisch geweld:

1. Leg een logboek aan en noteer zoveel mogelijk zaken die je je herinnert met datum, plaats, wat er gebeurde, eventuele getuigen. Dit kan een lijvig document worden.

2. Persoonlijke conclusie die niet eenzijdig is, getuigt van mensenkennis, zonder choquerende taal, …

Vat met andere woorden samen hoe jij de situatie ziet, eventueel sugereer je een verklaring voor het gedrag van de pester (vb: zelf ooit gepest, onder zware druk, ongelukkig gezinsleven, …) maar benadruk dat dit NOOIT een excuus mag zijn voor het gedrag.

Geef aan hoe je je voelde en wat het bij je heeft teweeggebracht.

Als er voorgangers zijn die door je pester zijn vertrokken moet je dit aankaarten en verwijzen naar internationale literatuur die aangeeft dat dit uitermate typisch is voor seriepesters.

Geef aan dat er nog volgende doelwitten zullen komen als er niet wordt ingegrepen.

3. Toets uw ervaringen aan het onderzoek.

Neem een lijst van typische technieken van pesterijen van het WBI of van Tim Field of andere pioniers en schrijf bij elk punt uitvoerig waarom het van toepassing is met voorbeelden en verwijzingen naar getuigen. Dit gaat je beter doen voelen en gaat je zelfvertrouwen geven.

Beëindig dit gedeelte met een soort mathematische conclusie zoals "Mijn pester scoort 16 / 25 op de top25 lijst van het WBI" hetgeen een zeer indrukwekkende uitspraak is. Managers houden hiervan en zijn er gevoelig voor.

4. Maak een businesscase.

Dit heeft als specifiek doel dat het op de hiërarchie gericht is. Dit wil zeggen dat je de schade op een rijtje zet die de pester heeft veroorzaakt op financieel, psychologisch en strategisch vlak.

Som het aantal mensen op die door conflicten met de pester zijn weggegaan en vertaal dit in een verloren loonkost. Je schat hun gemiddelde bruto maandloon en vermenigvuldig met hun anciënniteit.
Benadruk de verloren opleidingskost.
Som eventuele bewijzen van slechte reacties van klanten op het gedrag van de klanten op en vertaal dit in een strategisch slechte impact.
Geef aan dat de verloren ervaring van de doelwitten die vertrokken zijn ook een strategisch effect heeft op de onderneming.
Druk ook op het feit dat er een heleboel mensen rondlopen die angst hebben en dat de moraal bij de doelwitten maar ook hun omgeving beïnvloed wordt.
Verwijs zeker ook naar de kost voor een onderneming ten gevolge van pesten.

5. Onderzoek de evaluatieformulieren.

Indien je pester je baas is neem dan alle evaluatiedocumenten die hij/zij gemaakt heeft en stel de misleidende en foutieve informatie aan de kaak. Je hebt recht om je evaluatiedocumenten op te vragen. Wees hierin assertief.

6. Geef aanwijzingen dat je een toegevoegde waarde bent of kunt zijn.

Tracht zelf een manier te bedenken die kan aantonen dat je prestaties ten minste behoorlijk zijn en voldoen aan een redelijke norm of de heersende norm. Vermijd het aangeven van de beste te zijn tenzij er echt zeer duidelijke aanwijzingen zijn dat dit echt het geval is, anders kom je ongeloofwaardig over.

Voorbeelden: Getuigenissen van mensen, mails met positieve commentaren, informatie over aantal rapporten geschreven, aantal klachten van klanten, aantal aanbevelingen, …

Indien mogelijk deze elementen trachten te vergelijken met andere collega's en dus als dusdanig aantonen dat je tot de groep behoort en aanvaardbaar functioneert of dat jou fouten ook bij vele andere collega's voorkomen.

Belangrijke noot:

Indien je moet vaststellen dat je toch ondermaats hebt gepresteerd laat dit stuk dan weg! Benadruk daarentegen dat het minder goed presteren van iemand geen verontschuldiging is om iemand mensonwaardig te behandelen en trek er voor jou de concluties uit. Er zijn zeer correcte en menselijke middelen waarmee mensen op hun tekortkomingen kunnen gewezen worden. Het is zeer belangrijk dat je je niet laat intimideren. Bewijs of geef het oorzakelijk verband aan tussen je minder presteren en de pesterijen.

7. Geef een overzicht van de verschillende typische reacties van een seriepester wanneer ze zich moeten verantwoorden.

Indien van toepassing geef aan welke reacties de pester reeds heeft tentoongespreid.

Dit kan handig blijken in de toekomst wanneer de pester (naar alle waarschijnlijkheid) die gedragingen (weer) begint te vertonen. Wie geraakt nu niet overtuigd als je de dingen die nog komen gaan al kunt voorspellen?

Het is logisch dat je tracht te vermijden dat je pester hiervan op de hoogte is.