Informatie voor leden.

     
     Jammer genoeg moet SASAM vaststellen dat bij gebrek aan vrijwilligers wij de service die wij tot nu toe hebben geleverd niet meer verder kunnen garanderen.

Vandaar dat onze service beperkt zal blijven in de nabije toekomst tot het geven van informatie via deze website en mailcontact via info@sasam.be.

Zodra er terug verandering in deze toestand komt zullen wij u daar zo snel mogelijk van op de hoogte stellen via deze weg     
     

     
             
     

     
Untitled Document