Informatie voor ouders

     
     


Hoe merk je op dat je kind gepest wordt?

Bemerk je een verandering in het gedrag van je kind , in zijn eetlust , in zijn nachtrust en geeft het ontwijkende antwoorden als je erover praat dan is er wat gaande.
Een kind dat gepest wordt is bijna altijd bang, schaamt er zich voor dat het als raar, lelijk of dom wordt aanzien en is geïsoleerd van zijn klasgenoten.

Hoe moet je reageren?

Wat doe je zeker NIET
  zeggen "ik werd vroeger ook wel eens gepest was en dat was zo erg toch niet"
  zeggen "trek het je niet aan"
Wat doe je WEL
  neem de pesterijen serieus
  neem alle tijd om te luisteren
  probeer het kind terug vertrouwen te geven door
   met de leerkracht over het probleem te praten ,
   actief te helpen bij de oplossing ,
   regelmatig aan uw kind te vragen of het nog steeds op school wordt gepest ,
   erop te drukken dat het niets mag verzwijgen als de pesterijen nog gewoon doorgaan,
   het kind te laten voelen dat je het steunt
Een pasklare oplossing?

Helaas is hier geen pasklare oplossing!
Ieder geval is immers anders maar er zijn toch een paar algemene regels :

  spreek met de leraar , spreek met de directie , spreek met het CLB (Centrum voor Leerlingen Begeleiding)
  spreek met het schoolbestuur, de inspectie, oudervereniging, ...

  als dat niet helpt roep hen schriftelijk ter verantwoording

  ten slotte indien niets schijnt te helpen contacteer SASAM

Waar moet je op letten in verband met de afspraak met de leraar?

  maak op voorhand een afspraak
  schrijf de punten op waarover je het hebben wil zoals:
   o melden dat je kind op school wordt gepest;
   o de namen van de pesters noemen;
   o vragen of hij/zij als leerkracht gemerkt heeft, dat mijn kind gepest wordt?
  zo ja, wat heeft u er aan gedaan?
  zo nee, wat gaat u er aan doen?
  houdt u mijn kind en de pesters voorlopig in de gaten, om indien nodig opnieuw in te grijpen?
  maak gelijk een nieuwe afspraak, om de vorderingen te bespreken.
  vergelijk in dat gesprek het standpunt van de leraar met dat van je kind
  Als kind en leerkracht beiden te kennen geven dat het pesten opgehouden is:
   o ga er dan vanuit dat het voor het ogenblik ook zo is
   o maar blijf waakzaam
  bevestig de besproken punten schriftelijk

Waar moet je op letten in verband met de afspraak met de directeur?

  maak een afspraak
  gebruik het schriftelijk verslag van de vergadering met de leerkracht als basis
  schrijf de punten op waarover je het hebben wil zoals:
   o melden dat je kind op school wordt gepest;
   o de namen van de pesters noemen;
   o heeft u als directeur gemerkt, dat mijn kind gepest wordt?
  zo ja, wat heeft u er aan gedaan? zo nee, wat gaat u er aan doen?
   houdt u mijn kind en de pesters voorlopig in de gaten, om indien nodig opnieuw in te grijpen?
  maak gelijk een nieuwe afspraak, om de vorderingen te bespreken
  vergelijk in dat gesprek het standpunt van de directeur met dat van je kind
  als kind en directie beiden te kennen geven dat het pesten opgehouden is:
   o ga er dan vanuit dat het voor het ogenblik ook zo is
   o maar blijf waakzaam
  bevestig de besproken punten schriftelijk indien het gesprek niet in een positieve sfeer verloopt maak dan de directie duidelijk dat je een afspraak zal vragen met
   o het schoolbestuur,
   o de inspectie
   o en achteraf met SASAM