Vrijwillige medewerkers zijn welkom.

     
     

Sasam is een begrip geworden wanneer men het heeft over Stalking, mobbing of pesten in het algemeen.

Daarom hebben we dringend nood aan nieuwe medewerkers.

Bent u
  psycholoog,
  jurist,
  maatschappelijk werker,
  dokter,
  therapeut,
  vertaler,
  informaticaspecialist,
  copywriter ?

Zet u zich graag maatschappelijk in ?

Dan hebben wij een aantal mogelijkheden voor u.

Wij zoeken namelijk vrijwilligers in de VZW

  Voor de opvang van de eventuele 0900 lijn.
  Voor secretariaatshulp op de vzw
  Voor vertaalwerk voor de website
  Voor lay-out
  Voor de organisatie van de zelfhulpsessies
  Voor opvang van slachtoffers
   Moreel
   Juridisch
   Therapeutisch
  Voor preventie in bedrijven
   Doorlichting
   Bemiddeling
   Opleiding
Neem contact via ons mailadres.