De Mobber

     
     
De mobber is meestal mondiger en lichamelijk sterker dan het slachtoffer.

Hij ziet het slachtoffer als waardeloos.

Hij heeft

    - een positieve houding ten opzichte van geweld
    - een zwakke controle over de eigen agressie
    - de neiging om agressief te reageren in veel verschillende situaties.

Het zoeken naar "Waarom deed hij/zij dat?" is gewoon een verspilling van tijd en energie die je beter kan gebruiken om jezelf veilig te stellen.

Enkel de pester weet waarom, en wanneer en hoe hij zal toeslaan. Jij weet enkel dat het gebeuren zal.

Daarom hier een snel overzicht van de voornaamste drijfveren van pesters.

Mensen worden pesters vooral door de volgende 3 redenen: een bepaalde ontwikkeling van de persoonlijkheid, opportunisme in een competitieve en of politieke werkomgeving en per "ongeluk".

Als ze dan eenmaal aan het pesten zijn kunnen we ze onderverdelen in een drietal soorten :

1. Chronische pesters

Chronische pesters trachten mensen te domineren in zowat elk facet van hun leven. Ze pesten obers in restaurants, doelwitten op het werk, bedienden van de bank, familieleden, ... steeds denkend dat zij niet hoeven te veranderen

. De motivatie hier is compensatie door mensen te kleineren om hun eigen diepe gevoelens van onzekerheid. Hun leven is ergens niet onder controle dus gaan ze anderen gaan controleren om te compenseren. Ze vinden gebreken uit bij anderen (die een projectie zijn van hun eigen gebreken) en gaan dan volledig irrationeel anderen gaan aanvallen om zich beter te voelen.

Chronische pesters zijn gevangen in een persoonlijkheid die ze hebben ontwikkeld over hun gehele leven. Zelfs al zouden ze willen veranderen, ze zouden het niet kunnen.

2. Opportunistische pesters

Opportunistische pesters zijn diegene die je het meest van allemaal zal tegenkomen op het werk.

Ze beseffen of denken dat in een competitive omgeving het loont om anderen aan te vallen.

De opportunistische pester verschilt van de chronische pester door dat die eens buiten de werksfeer zeer gemoedelijk en ondersteunend kunnen zijn want dan is het competitieve element verdwenen.

Deze pester zal dikwijls een doelwit uitkiezen waarvan hij denkt dat die een bedreiging kan betekenen voor een bepaalde functie. Hij ziet zijn gedrag als een overlevingsstrategie. Hij gelooft dat het deel uitmaakt van een spel.

3. Pesters met verslavingsprobleem

Deze pesters zijn de gevaarlijkste. Door het misbruik van de verdovende middelen zijn alle emotionele grenzen zoek.