Wat is mobbing?

     
     


Mobbing is afgeleid van het Engelse woord to mob. Dit betekent: "een meute die achter haar prooi aanzit".

Omgezet naar de situatie waarin wij nu het woord mobbing gebruiken, mogen we stellen dat het gaat over een persoon die iemand andersof meerdere anderen voortdurend lastig gevallen wordt op zijn werk.

Een mobber kan bijgevolg omschreven worden als iemand die overgaat tot een aantal daden, met als gevolg dat elke normale en redelijke geviseerd persoon gaat vrezen voor zijn of haar veiligheid en voor zijn of haar job.

De meeste mobbers hebben immers de bedoeling om een dergelijke angst bij hun slachtoffers te laten ontstaan en te laten groeien. Mobbers willen immers een voortdurende controle over hun slachtoffers kunnen uitoefenen. Op deze wijze ontstaat er op een ziekelijke manier een band tussen de mobberer en het slachtoffer. Zelfs al is hij er niet is hij er toch steeds en altijd.

Het enige doel van de mobber is van iemand niemand te maken om zelf iemand te worden