Enkele mogelijke oorzaken van mobbing

     
     
De economische situatie:
    Te hoge prestatiedruk of werkonzekerheid zorgen voor een grotere lichamelijke en geestelijke belasting bij werkgevers en werknemers.
Een slechte werkorganisatie
    een verkeerd optreden van het management door ofwel actief deel te nemen aan de conflicten, of door ze totaal te negeren.
Een verstoord evenwicht op de werkvloer
    door machtsstrijd,
    jaloersheid,
    machtsmisbruik, ....