Wat gaat er om in een gepeste?

     
     


In het begin hebben ze niet door wat er gebeurd,

Daarna vinden ze het wel onaangenaam maar reageren niet omdat het dan misschien wel zou overwaaien.

Ze gaan dubbel op hun doen en laten letten zodat er hun maar niets kon verweten worden.

Ze gaan zich dat zo aantrekken dat het een obsessie wordt.

Ze worden ziek, depressief, gaan naar de dokter en sluiten zich op, letterlijk en figuurlijk.

Hun sociaal contact wordt nul en het wordt zeer moeilijk om uit die spiraal weg te komen zonder hulp.

en op gezondheidsvlak

Wie gepest wordt krijgt psychosomatische klachten en psychosociale problemen.

Eigen aan slachtoffers van mobbing is dat ze – in tegenstelling tot vroeger – voortdurend overreageren, en af te rekenen krijgen met een aantal van volgende problemen:

Depressieve stemmingsstoornissen
Angststoornissen
Eetstoornissen
Slaapstoornissen

Depressieve stemmingsstoornissen

 • De betrokkene is abnormaal somber, geniet nergens meer van, en heeft vaak zelfmoordgedachten.
 • emotioneel

 • de gedupeerde voelt alles negatief aan.
 • rationeel

 • de gedupeerde interpreteert alles negatief
 • sociaal

 • de gedupeerde kan zich niet meer identificeren met anderen, voelt zich niet meer geholpen, voelt zich constant minderwaardig en zondert zich af.
 • lichamelijk

 • de gedupeerde voelt zich slecht, eet slecht, heeft geheugenstoornissen, is enorm vermoeid maar kan toch niet slapen.
 • gedragsmatig

 • het gedrag wordt door de vorige 4 categorieën beïnvloed.

  Angststoornissen

  Uit onderzoek blijkt dat 85% van de gedupeerden last krijgt van angst- en paniekaanvallen.  
  De gedupeerde probeert bepaalde situaties steeds te vermijden.
  Paniekaanvallen doen zich voor wanneer de gedupeerde gedurende meer dan 10 minuten lichamelijke gevolgen heeft van de angstaanvallen.

  In een verder stadium treden volgende symptomen op:

  beven en trillen, 
  spierspanningen en –pijnen, 
  hyperventilatie, 
  ademnood, 
  hartkloppingen, 
  duizeligheid.

  Eetstoornissen

  Ongeveer de helft van de gedupeerden heeft last van eetstoornissen hetzij vraatzucht, hetzij magerzucht.

  Andere symptomen:

  misselijkheid, 
  diarree, 
  vaak naar het toilet moeten.

   

  Slaapstoornissen

  Deze stoornis is vooral een gevolg van angst of depressie . Zowel het onvermogen om goed te slapen als het onvermogen om wakker te blijven kunnen parten spelen.