Plagen of pesten?

     
     


Plagen is:


  een incident
  waarbij de plager de geplaagde
   voor de gek houdt
   hem geen pijn wil doen
   de machtsverhoudingen zijn ongeveer gelijk
   het "slachtoffer" is in staat om zich te verweren
  en er zijn geen blijvende psychische en/of fysieke letsels


Pesten is:


  een antisociaal agressief gedrag waarbij het slachtoffer
   herhaaldelijk en langdurig negatieve handelingen (mishandelingen) moet ondergaan
   van materiële, fysieke of psychische aard
   door één of meerdere pestkoppen
Negatieve handelingen

Negatieve handelingen zijn handelingen waarbij:

  met opzet een ander schade berokkend wordt, en/of
  met opzet een ander benadeeld wordt, en/of
  met opzet een ander lastiggevallen wordt