Secundaire victimisatie

     
     

Secundaire victimisatie, betekent dat slachtoffers eigenlijk een tweede maal slachtoffer worden van hetzelfde delict, doordat ze zich geconfronteerd zien met negatieve sociale reacties, (onwillige) functionarissen en instanties die hen niet willen of kunnen helpen, en slopende langdurige, bureaucratische, en dure rechterlijke procedures. Mobbing- en stalkingslachtoffers hebben hier meer last van dan andere slachtoffers.

Oorzaken van de secundaire victimisatie

·        Het begin van de dreiging

·        De bewijsmoeilijkheden

·        Het ongeloof

·        De onwil slachtofferschap te erkennen

Omdat mensen nood hebben aan betekenis, aan een zinvolle wereld, die begrijpelijk en ordelijk is.

Omdat men probeert de wereld rondom zich in een hanteerbare logica te vatten, op een bevattelijke wijze te verklaren en te catalogiseren. Indien iets een reden heeft, kunnen er geen onverklaarbare, onverwachte en dus eventueel onveilige dingen gebeuren.

Bijgevolg hanteren we vlijtig ons logisch redeneersysteem in het zoeken naar een veiligheid die eigenlijk niet bestaat.

Zolang men dat niet aan den lijve heeft ondervonden is het moeilijk het slachtofferschap te begrijpen, méér zelfs, het niet willen begrijpen garandeert ons een gevoelen van voorspelbaarheid, geborgenheid en tevredenheid.

De leugenachtige manipulatie van de mobber die gretig de valse slachtofferrol speelt, voedt dit verlangen van zijn bevoordeelde toehoorders des te meer.

Ieder nieuw slachtoffer ziet zich geconfronteerd met het gegeven dat heel wat medemensen, waaronder helaas soms ook de ordediensten, meesmuilend reageren op zijn onlangs verworven status van slachtoffer. We komen tot de vaststelling dat de mate waarin vrouwelijke stalkingslachtoffers te lijden hebben onder traumatische stresssymptomen hoog tot zeer hoog is in vergelijking met een normale populatie van niet-slachtoffers. Erger nog: de ernst van hun traumatische stresssymptomen bereikt een gemiddelde gelijk aan dat van polyklinische psychiatrische patiënten. Hieruit kan dan ook duidelijk afgeleid worden dat stalking op vrouwelijke slachtoffers een enorme impact heeft op hun mentaal en lichamelijk functioneren.