het slachtoffer

     
     


Het uitgekozen slachtoffer is in alle geval anders dan de groep


     soms assertief en vol ijver om punten te halen in een klas waar de regel anders is of andersom.
     soms lichamelijk zwakker met een negatief zelfbeeld, ziet zichzelf als waardeloos en onaantrekkelijk.
     sommigen voelen zich angstig en onzeker.
     gewoonlijk gevoelige en rustige personen.
     ze wenen vlug of trekken zich terug in zichzelf.
     ze zien de situatie altijd somber in vinden van zichzelf dat ze een mislukkeling zijn, stom en onaantrekkelijk.
     ze hebben ze geen vriend of vriendin in de klas.
     ze zijn niet agressief en plagen zelf niet.

Het slachtoffer durft niet met zijn miserie naar buiten te komen.
De pester snoert hem de mond met dreigementen.
Het is bang dat de pesterijen erger of achterbakser zullen worden als hij reageert en hulp zoekt.

Het slachtoffer schaamt zich. Het werd al te vaak met een kluitje in het riet gestuurd. Het durft de groep niet te verraden en soms is het slachtoffer zo gewoon de zondebok te zijn dat het de pesterijen als normaal gaat beschouwen.

Het pestslachtoffer beschouwt zich vaak zelf als oorzaak en wordt door de buitenwereld bijna altijd zo bestempeld. Dit houdt in dat getuigen hun eigen schuldgevoel wegduwen.