Slachtofferopvang

     
     


Slachtoffers van pesterijen, kunnen uiteraard zelf contact nemen met onze organisatie:
  e-mail: mail@sasam.be
SASAM biedt de school ook hulp bij het realiseren van een opvangsysteem voor slachtoffers, daders en hun ouders.

Welk belang heeft opvang voor slachtoffers?

  Het slachtoffer kan bij een vertrouwenspersoon terecht
  Het slachtoffer voelt zich ernstig genomen
  Het slachtoffer voelt zich niet meer geïsoleerd
  Het slachtoffer kan een formele klacht neerleggen.

Hoe deze slachtofferopvang organiseren?

Aanstellen van een vertrouwenspersoon
  Is een luisterend oor voor al de slachtoffers van machtsmisbruik binnen de school
  De vertrouwenspersoon neemt het op voor het slachtoffer steunt hem en helpt hem bij het indienen van een formele klacht.
  De leerlingen moeten hun vertrouwenspersoon kunnen kiezen
  De vertrouwenspersonen moeten vlot aanspreekbaar zijn
Oprichten van een klachtencommissie en samenstellen van een klachtenprocedure
Een klachtencommissie bestaat uit een extern organisme
  Dat volgens een vastgestelde procedure klachten van ouders en leerlingen tegen de school behandelt en daarover uitspraak kan doen
  Het inschakelen van een klachtencommissie is het uiterste middel als al de rest geen effect had
  De schoolleiding moet de uitspraken van de commissie accepteren en deze uitspraken moeten aanleiding geven tot het nemen maatregelen.
  Het slachtoffer moet voor de klachtencommissie aantonen dat alle andere mogelijkheden al gebruikt zijn.
  De procedure voor het behandelen van klachten moet dus duidelijk omschreven zijn en door iedereen gekend zijn.