Wat is stalking?

     
     


Stalking is afgeleid van het Engelse woord to stalk. Dit betekent: "een jager die zijn prooi besluipt".

Omgezet naar de situatie waarin wij het woord stalking gebruiken, mogen we stellen dat het gaat over: een persoon die iemand anders voortdurend achtervolgt, belaagt en lastig valt.

Een stalker kan bijgevolg omschreven worden als een persoon die overgaat tot een aantal daden, met als gevolg dat elke normale en redelijke geviseerd persoon gaat vrezen voor zijn of haar veiligheid.

De meeste stalkers hebben immers de bedoeling om een dergelijke angst bij hun slachtoffers te laten ontstaan en te laten groeien. Stalkers willen immers een voortdurende controle over hun slachtoffers kunnen uitoefenen. Op deze wijze ontstaat er op een ziekelijke manier een band tussen de stalker en het slachtoffer. De stalker zal dan ook voortdurend proberen het leven van het slachtoffer te verstoren.

Stalking kan echter alleen ontstaan als het slachtoffer de relatie, waarin er een duidelijk machtsonevenwicht was waarbij slachtoffer steeds het onderspit moest delven, met de stalker heeft verbroken, of als het slachtoffer de (al of niet echte) liefde van de stalker onbeantwoord laat.