Respect is één van de moeilijkst uit te leggen begrippen,
je leert het niet op school,
maar heb je het in je leven nooit geleerd, dan heb je niets geleerd.

Aan iedereen,
Ik dank jullie voor het vertrouwen en voor de steun die ik in de voorbije 15 jaren mocht ontvangen. Het is echter tijd om de fakkel door te geven.
Vandaar dat het huidige bestuur besloten heeft om ontslag te nemen en de vzw in de veilige handen achter te laten van de heren Jean Marc en Floris van Belle.
Zij zijn verder per mail bereikbaar op info@sasam.be of telefonisch 056/25.25.20 bij dringende gevallen. Ik wens de nieuwe ploeg veel sterkte en veel geluk.
Josy Claes