Uitingen van pestgedrag

     
     


We delen deze uitingen in in vier categorieën:
  Lichamelijke agressie
  Verbale agressie
  Materiële agressie
  Sociale isolatie en uitsluiting
De meeste pesterijen impliceren:
  constant negatief gedrag
  dit binnen een verstoord machtsevenwicht
  met het doel de persoonlijkheid van het slachtoffer te treffen
  en hem sociaal uit te sluiten
en kunnen:
  direct of indirect
  opvallend en zichtbaar of geniepig
  grof of subtiel zijn.

Opmerking:
De pester voelt zich vaak verloren binnen de grote groep en probeert van zichzelf een bepaalde belangrijke persoon te maken door een klasgenoot naar beneden te drukken.

Uitingen van pestgedrag Lichamelijke agressie:
  duwen,
  trekken,
  schoppen,
  slaan,
  vechten,
  bij de haren trekken,
  ...
Verbale agressie:
  schelden,
  afpersen,
  roddelen,
  dreigen,
  uitlachen,
  ...
Materiële agressie:
  leerlingen nemen bezittingen van medeleerlingen weg,
  verstoppen deze bezittingen,
  vernielen ze,
  ...
Sociale isolatie en uitsluiting:
  niet laten meespelen,
  laten voelen dat bepaalde kinderen niet welkom zijn,
  ...