Waarom pesten leerlingen?

     
     


Hoe "denken" de deelnemers?

Pesten is een wisselwerking tussen dader(s) en slachtoffer en tegelijk tevens vragen we ons af:
waarom wordt er gepest?

De daders:

De dader verwacht voordeel van zijn daad.
     dat kan aanzien zijn,
     dat kan een afreageren van zijn frustratie zijn
     of een demonstratie van macht.
     Hij probeert de risico's zo klein mogelijk te houden, daarom zoekt hij een slachtoffer dat zich niet zo goed kan verweren.
     De pestkop begrijpt heel goed wat hij zijn slachtoffers aandoet maar het interesseert hem niet.
     Hij zal pas stoppen als verder doen voor hem risico's inhoudt.

De slachtoffers (de gepeste mensen):
Gepeste mensen verweren zich niet, ;vallen op en zijn vaak intelligenter dan de rest van de groep.

Waarom pesten?

De reden waarom iemand gaat pesten is voor een groot stuk terug te brengen naar de manier waarop hij thuis behandeld werd. Toonden de ouders weinig belangstelling voor hun kind dan is er een grote kans dat het een pester wordt. Het zal zich over het algemeen in de klas zeer onzeker voelen en zet zijn frustratie om in agressie tegen een klasgenoot.

Sommige pesters zijn in het verleden zelf zondebok geweest en nemen als reactie daarop het heft in eigen handen.

Andere leerlingen pesten om erbij te horen, om stoer te doen of uit schrik anders zelf het slachtoffer te worden.

Wat kan de oorzaak zijn van pesterijen?

Er bestaan natuurlijk heel wat mogelijke oorzaken van pesterijen, maar de meest voorkomende oorzaken van pesterijen op school zijn:
     racisme
     seksisme
     afkomst zoals bij voorbeeld een problematische thuissituatie van de pester.
Een kind dat thuis te weinig aandacht krijgt, gaat die op een gewelddadige manier op school proberen te krijgen.

De voortdurende strijd om de macht in de klas zorgt ervoor dat de leerlingen hun eigenwaarde inschatten aan de plaats die ze in de klassenhiƫrarchie verworven hebben. Ze reageren zich af op een zondebok.

Het anders zijn dan de groep in al zijn facetten

De schoolcultuur kan oorzaak zijn als basis van een niet-democratisch leefmilieu binnen school. De autoritaire leiderschapsstijl van de leraar doet de leerlingen hun spanning afreageren op een zondebok, omdat het in een zo'n situatie meestal niet mogelijk is om te reageren tegen de machtige en autoritaire leraar zelf