Mobbing leidt tot...

     
     

Mobbing is een ernstige vorm van geestelijke en vaak ook van lichamelijke mishandeling.

Veel slachtoffers beschouwen de periode waarin zij gepest werden als een zwarte periode in hun leven. Maar ook lang nadat deze periode voorbij is blijft de ervaring veelal onuitwisbaar in hun geheugen gegrift staan. Vooral als een pestslachtoffer geen mogelijkheid ziet om zichzelf er, al dan niet met hulp van anderen, bovenop te helpen kunnen de mishandelingen het verdere levensgeluk van iemand voor een groot deel of zelfs helemaal verwoesten.

De mobber streeft naar de (totale) vernietiging van de persoonlijkheid van hun slachtoffer.

De gezondheid van het slachtoffer krijgt een stevige dreun. Na een half jaar pesten heb je gegarandeerd één of meerdere vén de volgende symptomen:

  hoofdpijn,
  maag- en darmklachten
  doofheid
  acute astma-aanvallen
  overspanning.

De gepeste leeft steeds onder de spanning van de wetenschap dat de pester weer zal toeslaan. Alleen hij weet niet wanneer. Al na enkele dagen hebben de slachtoffers daarom last van:

  psychosomatische klachten
  voelen ze zich waardeloos
  piekeren
  slapen ze niet goed meer
  worden bang
  gaan ze iedereen wantrouwen
  en komen zo in een vicieuze cirkel van sociaal isolement terecht
Dit zorgt voor een constante stress.
Velen lijden aan een post-traumatisch stress-syndroom:
  ze hebben last van nachtmerries,
  geheugenverlies,
  concentratieverlies,
  vermijdingsgedrag,
  flashbacks van nare gebeurtenissen.
Wij schatten dat één op de tien zelfmoorden te maken heeft met pesten.

en op gezondheidsvlak

Wie gepest wordt krijgt psychosomatische klachten en psychosociale problemen.

Eigen aan slachtoffers van mobbing is dat ze – in tegenstelling tot vroeger – voortdurend overreageren, en af te rekenen krijgen met een aantal van volgende problemen:

Depressieve stemmingsstoornissen
Angststoornissen
Eetstoornissen
Slaapstoornissen

Depressieve stemmingsstoornissen

 • De betrokkene is abnormaal somber, geniet nergens meer van, en heeft vaak zelfmoordgedachten.
 • emotioneel

 • de gedupeerde voelt alles negatief aan.
 • rationeel

 • de gedupeerde interpreteert alles negatief
 • sociaal

 • de gedupeerde kan zich niet meer identificeren met anderen, voelt zich niet meer geholpen, voelt zich constant minderwaardig en zondert zich af.
 • lichamelijk

 • de gedupeerde voelt zich slecht, eet slecht, heeft geheugenstoornissen, is enorm vermoeid maar kan toch niet slapen.
 • gedragsmatig

 • het gedrag wordt door de vorige 4 categorieën beïnvloed.

  Angststoornissen

  Uit onderzoek blijkt dat 85% van de gedupeerden last krijgt van angst- en paniekaanvallen.  
  De gedupeerde probeert bepaalde situaties steeds te vermijden.
  Paniekaanvallen doen zich voor wanneer de gedupeerde gedurende meer dan 10 minuten lichamelijke gevolgen heeft van de angstaanvallen.

  In een verder stadium treden volgende symptomen op:

  beven en trillen, 
  spierspanningen en –pijnen, 
  hyperventilatie, 
  ademnood, 
  hartkloppingen, 
  duizeligheid.

  Eetstoornissen

  Ongeveer de helft van de gedupeerden heeft last van eetstoornissen hetzij vraatzucht, hetzij magerzucht.

  Andere symptomen:

  misselijkheid, 
  diarree, 
  vaak naar het toilet moeten.

   

  Slaapstoornissen

  Deze stoornis is vooral een gevolg van angst of depressie . Zowel het onvermogen om goed te slapen als het onvermogen om wakker te blijven kunnen parten spelen.