SASAM helpt

     
     

Wat doe je als je gepest wordt?

Je gaat op zoek naar hulp.

Ook wij hebben naar hulp gezocht en konden die niet vinden.

Dat betekent natuurlijk niet noodzakelijk dat er geen hulp is, maar wel dat de hulp die er eventueel zou zijn niet efficiënt genoeg bekend is en dat die zeker niet bereikbaar is als je die nodig hebt.

Daarom hebben we besloten om er zelf wat aan te doen.

Want zeg nu zelf, wie kan de angsten, de frustraties en de woede van een blinde begrijpen als hij dagelijks met zijn handicap geconfronteerd wordt, dan een blinde zelf. Wij kunnen als ziende onze ogen wel eens sluiten en een schim van zijn frustraties opvangen, maar daar blijft het bij.

Om te begrijpen wat pesterijen aanrichten bij de gedupeerde moet je het zelf aan de lijve ondervonden hebben.

Sasam wil in geen enkel geval de plaats innemen van juristen, therapeuten of vakbonden. Ieder heeft zijn specifieke taak. Maar het valt op dat gedupeerden vaak de weg niet vinden naar een oplossing. Ofwel denken ze dat hun probleem te onbelangrijk is, ofwel is de onzekerheid in verband met het kostenplaatje - waarover de wildste geruchten de ronde doen - dat zorgt voor een te hoge drempel.

SASAM vangt dit op door hun dossier te evalueren, en samen met de gedupeerde te onderzoeken of ze juridisch voldoende sterk staan.

SASAM coacht en adviseert teneinde over voldoende bewijzen te beschikken om eventueel naar de rechtbank te stappen in het kader van de huidige wet op de belaging en n.a.v. de nieuwe wet i.v.m. welzijn op het werk.

Eenmaal zover verwijst SASAM door naar een advocaat die de zaak afwerkt.

Wel wordt het principe gehuldigd dat een overeenkomst steeds beter is dan een proces. Indien we echter steeds op het ergste voorbereid zijn, komt men niet voor verrassingen te staan.

Belangrijk voor ieder slachtoffer is dat er op de één of de andere wijze een eerherstel, herstel van eigenwaarde, van het positieve zelfbeeld komt zodat die periode in zijn leven afgesloten, vergeten of verwerkt wordt om uiteindelijk verder te gaan met zaken die in feite écht belangrijk zijn.

Welke hulp biedt SASAM?

We kunnen hier vier verschillende soorten hulp onderscheiden: Algemene hulp

  Hulp voor iedereen (leden en niet-leden)
  Specifieke hulp voor leden slachtoffers
  Daderopvang

Algemene hulp:

Deze hulp komt iedereen die te maken heeft met belaging ten goede. Zij bestaat uit o.a.:

  Het sensibiliseren van de publieke opinie

   Het verspreiden van informatie i.v.m. dit onderwerp (o.a. deze website). Slachtoffers ervaren immers vaak ongeloof en onbegrip in hun omgeving, wat het voor hen alleen nog maar moeilijker maakt. Daarom is het belangrijk het onderwerp bespreekbaar te maken en anderen te laten inzien dat er wel degelijk een probleem bestaat. Zo hopen we dat slachtoffers sneller gehoor zullen vinden bij diverse dienstverleners (artsen, politie, …) en hun omgeving (familie, kennissen, buren, collega's,…). Ook pleiten we voor opvang van de daders d.m.v. efficiënte dadertherapieën. Uit de daderprofielen bleek immers dat psychologische hulp voor velen van hun nuttig zou kunnen zijn.
  Samenwerken met de pers
  Zorgen dat het een hot topic blijft
  Politiek lobbywerk
  Helpen de gaten in de wet te dichten door:
   Pressieactiviteiten
   Studiewerk

Hulp voor leden

Het aanbod hier bestaat uit een aantal onderdelen:

  * Lidmaatschapsaanvraag (alleen slachtoffers kunnen lid worden van onze vereniging, binnen de vereniging bestaat immers een nultolerantie voor pesterijen), het lidmaatschap bedraagt momenteel eenmalig € 30,-. Hier maakt het slachtoffer zich bekend. Zodra dit in orde is worden de volgende onderdelen aan het lid aangeboden.
  * Een informatiebundel, met juridische en praktische tips

Wil u meer weten van hoe deze hulp praktisch in zijn werk gaat klik dan op Aspirant lid.