Zelfverwonding

     
     

Een minder makkelijk onderwerp, maar helaas is de druk voor sommige kinderen zo groot dat ze zichzelf verwonden. Ik heb geen exacte cijfers maar in mijn loopbaan als schooldirecteur ben ik het wel een aantal keren tegengekomen. (Josy Claes)

Laten we het onderwerp opsplitsen in volgende onderdelen:

  Wat houdt zelfverwonding eigenlijk in?
  Waarop kan zelfverwonding wijzen?
  Waarom verwonden kinderen zichzelf?
  Zijn er overeenkomsten met zelfmoord?
  Hoe kan je je kind helpen van die zelfverminking af te geraken?

Wat houdt zelfverwonding precies in?

Zelfverwonding komt onder allerlei vormen voor:

  Zichzelf snijden met een scherp voorwerp meestal op een plek die normaal gesproken niet zichtbaar is voor de buitenwereld, bijvoorbeeld de dijen of de buik.
  Zichzelf brandwonden toebrengen,
  met de vuisten en/of het hoofd hard tegen de muur bonken,
  zichzelf in het gezicht slaan.

Zelfverwonding kan wijzen op

  erfelijke factoren,
  een instabiele gezinssituatie,
  emotionele verwaarlozing,
  seksueel misbruik,
  of een combinatie van één of meerdere factoren.
Het komt bij meisjes vaker voor dan bij jongens. Waarschijnlijk richten jongens hun agressie meer naar buiten en meisjes meer naar binnen.

Waarom verwonden kinderen zichzelf?

Het feit dat juist lichaamsdelen verwond worden die in het dagelijkse openbare leven door kleding afgedekt zijn en dat ze alles doen om hun wonden verbergen wijst erop dat het niet om een wijze van aandacht trekken gaat.

Experts zien zelfverwonding als een manier waarmee die kinderen even miserie hanteerbaar maken. De onverwerkte geestelijke pijn en druk waaronder ze gebukt lopen is vaak zo groot dat het veroorzaken van lichamelijke pijn bij henzelf ervoor zorgt dat ze voor een bepaald moment even verlost zijn van zelfhaat en eenzaamheid. Ze staan machteloos ten opzichte van de hele situatie waarin ze zich bevinden maar hebben toch nog controle over wat ze met hun eigen lichaam doen.

Daarom kan zelfverwonding verslavend werken.
  Er is de korte ontsnapping uit de verschrikkelijke werkelijkheid
  Die ontsnapping is tijdelijk,
  De verminking wordt steeds herhaald om dat gevoel terug te krijgen
  Daarom proberen sommige zelfverminkers de wonden constant open te houden.
Zijn er overeenkomsten met zelfmoord?

Er is geen duidelijke grens aan te geven waar zelfverwonding ophoudt en zelfmoord begint. Zelfmoord kan gezien worden als de uiterste vorm van zelfverminking. Vaak denken deze mensen na over zelfmoord en ontwikkelen ze zelfs steeds concretere plannen.

Hoe kan je je kind helpen van die zelfverminking af te geraken?

Als ouder kan je het volgende doen:

  proberen te zorgen dat zelfhaat omslaat in zelfaanvaarding
  help het kind in te zien dat het een probleem heeft
  laat het weten dat het niet de enige is die dit doet
  probeer het te laten begrijpen waarom het dat doet
  zorg dat het kind voelt dat je er bent als het je nodig heeft
  laat het opschrijven wat het
   doet,
   denkt,
   voelt
   en meemaakt
  breng het kind bij een deskundige hulpverlener!